Buscar en este blog e Internet

Traduce la página...

lunes, 5 de julio de 2010

CALENDARIO PREVISIÓNS XULLO SOBRE OPE E CONCURSO DE TRASLADOS

O Sergas remiteu o calendario coas previsión de OPE e Concurso de traslados para o MES DE XULLO.

1º.- Venres, día 9 de xullo, publicación en DOG das puntuacións provisionais da fase de concurso (OPE) das seguintes categorías:

- Costureiro/a .

- Enfermeiro/a especialista en saúde mental .

- Fisioterapeuta .

- Grupo administrativo da función administrativa .

- Perruqueiro/a .

- Técnico/a especialista en anatomía patolóxica e citoloxía .

- Técnico/a especialista en hixiene bucodental .

2º.- Luns día 12 de xullo, publicación das puntuacións definitivas da fase de concurso (OPE) da categoría de médico de familia de atención primaria e se abra o prazo de un mes para a presentación da documentación xustificativa de que se cumpren os requisitos da convocatoria.

3º.- Sobre mediados de xullo, publicación das notas provisionais dos exercicios da parte xurídica (cociñeiros/as) e de coñecemento de galego das categorías de cociñeiro/a, grupo técnico, de xestión e auxiliar da función administrativa e de PSX.

O prazo para a presentación da documentación da fase de concurso destas categorías estímase que sexa aberto sobre finais do mes de xullo.

4º.- Na segunda quincena do mes de xullo poderán publicarse as baremacións provisionais dalgunha categoría máis.

5º.- Mediados de xullo, respecto a OPE de Psiquiatría do ano 2006 está prevista a publicación das puntuacións provisionais dos distintos exercicios.

6º.- Segunda quincena mes de xullo, será convocado lprevisiblemente o concurso de traslados para categorías de licenciados sanitarios de atención primaria e do resto de categorías (excepto FEAS).

7º.- Mediados do mes de xullo, publicación no D.O.G. das resolución definitivas do concurso de traslados de FEAS así como da OPE de FEAS. Nas devanditas resolucións se anunciarán as datas dos prazos posesorios de ámbolos dous procesos, que será ao longo do vindeiro mes de setembro.