Buscar en este blog e Internet

Traduce la página...

viernes, 25 de junio de 2010

Modificación da orde de confección de nóminas 2010.

Onte 24 de xuño de 2010 publicouse no DOG a Lei 3/2010 pola que se modifican os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2010.
Hoxe 25 de xuño, tamén se publica a Orde do 24 de xuño pola dque se ditan as instruccións para a confección de nóminas do ano 2010 con efectos dende o 1 de xuño de 2010.
Lei 3/2010. Modificación dos orzamentos da Comunidade Autónoma.
Orde de confección de nóminas 2010 modificada.