Buscar en este blog e Internet

Traduce la página...

viernes, 25 de junio de 2010

Recordatorio acto de elección de destino do persoal facultativo da OPE 2008

Mañá sábado 26 de xuño será o acto de elección de destino para os aspirantes para as prazas do persoal facultativo da OPE 2008.
CATEGORÍA/ESPECIALIDADE: Prazas/Hora
ALERGOLOXÍA: 3 / 9.45h
ANÁLISES CLÍNICAS: 4 / 9.45h
ANATOMÍA PATOLÓXICA: 5 / 9.45h
ANXIOLOXÍA E CIRURXÍA VASCULAR: 1 / 9.45h
APARELLO DIXESTIVO: 4 / 9.45h
CARDIOLOXÍA: 12 / 9.45h
CIRURXÍA CARDIOVASCULAR: 1 / 9.45h
CIRURXÍA ORAL E MAXILOFACIAL: 2 / 9.45h
CIRURXÍA PEDIÁTRICA: 1 / 9.45h
CIRURXÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA E REPARADORA: 2 / 9.45h
CIRURXÍA TORÁCICA: 3 / 9.45h
CIRURXÍA XERAL E APARELLO DIXESTIVO: 16 / 9.45h
DERMATOLOXÍA MÉDICO C. E VENEREOLOXÍA: 2 / 9.45h
ENDOCRINOLOXÍA E NUTRICIÓN: 3 / 9.45h
FARMACIA HOSPITALARIA: 5 / 9.45h
HEMATOLOXÍA E HEMOTERAPIA: 5 / 9.45h
MEDICINA FÍSICA E REHABILITACIÓN: 5 / 9.45h
MEDICINA INTENSIVA: 9 / 9.45h
MEDICINA INTERNA: 25 / 9.45h
MEDICINA PREVENTIVA E SAÚDE PÚBLICA: 1 / 9.45h
MICROBIOLOXÍA E PARASITOLOXÍA: 3 / 9.45h
NEFROLOXÍA: 4 / 9.45h
NEUROFISIOLOXÍA CLÍNICA: 3 / 9.45h
NEUROLOXÍA: 12 / 9.45h
OBSTETRICIA E XINECOLOXÍA: 20 / 11.30h
OFTALMOLOXÍA: 16 / 11.30h
ONCOLOXÍA MÉDICA: 6 / 11.30h
ONCOLOXÍA RADIOTERÁPICA: 1 / 11.30h
OTORRINOLARINGOLOXÍA: 7 / 11.30h
PEDIATRÍA E AS SÚAS AREAS ESPECÍFICAS: 18 / 11.30h
PNEUMOLOXÍA: 3 / 11.30h
PSICOLOXÍA CLÍNICA: 4 / 11.30h
RADIODIAGNÓSTICO: 11 / 11.30h
RADIOFÍSICA HOSPITALARÍA: 2 / 11.30h
REUMATOLOXÍA: 4 / 11.30h
TRAUMATOLOXÍA E CIRURXÍA ORTOPÉDICA: 23 / 11.30h
UROLOXÍA: 3 / 11.30h
XERIATRÍA: 1 / 11.30h
MÉDICO COORDINADOR 061: 2 / 11.30h
MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DO TRABALLO: 3 / 11.30h
ANESTESIOLOXÍA E REANIMACIÓN: 36 / 13.15h
MÉDICO DE URXENCIAS HOSPITALARIAS: 43 / 13.15h
TOTAL: 334 PRAZAS

DESCARGA AQUÍ A RELACIÓN DE PRAZAS OFERTADAS

O acto de elección de destinos terá lugar no edificio administrativo do Servizo Galego de Saúde, sito en San Lázaro s/n de Santiago de Compostela.

No cadro non figura a especialidade de psiquiatría.
Isto é a consecuencia de que a OPE 2006 de psiquiatría estaba denunciada. E agora o Xulgado ditou un auto de sobreseimento por non existir base probatoria para formular acusación, é dicir, que xudicalmente a denuncia non prosperou, polo que se da por válido o exame do 2006.
Debido a isto a elección da especialidade de psiquiatría se vai a demorar inicialmente porque pretenden que aporten méritos os da OPE 2006, para despois elixir destino a OPE 2006 e a 2008 o mesmo día.