Buscar en este blog e Internet

Traduce la página...

lunes, 27 de julio de 2009

Nomeados tribunais OPE

Resolución do 15 de xullo de 2009, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se nomean os tribunais cualificadores de determinadas categorías do proceso selectivo de persoal estatutario do organismo.


Sigue no DOG