Buscar en este blog e Internet

Traduce la página...

jueves, 15 de mayo de 2008

Apertura Listas de Contratación Temporal do Hospital Virxe da Xunqueira

Hoxe 15 de maio de 2008 saiu publicado na páxina web do Sergas o pacto de contratacións do Hospital Virxe da Xunqueira nas seguintes categorías: ATS/DUE, MATRONA, FISIOTERAPEUTA, TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, TÉCNICO ESPECIALISTA EN RADIOLOXÍA, TÉCNICO ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓXICA, AUXILIAR DE ENFERMERÍA e TRABALLADOR SOCIAL.
Para aqueles que estén interesados o prazo comeza mañá 16 de maio ata ao 30 de maio de 2008, ambos inclusive.
As solicitudes entregaranse no rexistro da Fundación ou por correo certificado.
É obrigatorio aportar: DNI, xustificante de pago de tasas, e fotocopias COMPULSADAS do título e méritos.
Para máis información dirixídevos ao Comité de Empresa.
Un saúdo.
Ana Lestón(Presidenta Comité de empresa).

Páxina do SERGAS:http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=90438