Buscar en este blog e Internet

Traduce la página...

viernes, 30 de julio de 2010

Información OPE

Onte 29 de xullo sairon publicadas en DOG as seguintes informacións:

- Puntuacións definitivas do terceiro e/ou cuarto exercicio, acadadas polos/as aspirantes das categorías de cociñeiro/a, grupo auxiliar da función administrativa, grupo de xestión da función administrativa, grupo técnico da función administrativa e persoal de servizos xerais. Apertura do prazo de quince días hábiles, desde o día seguinte ao da publicación, para que estes aspirantes presenten a documentación acreditativa dos méritos que aleguen.

- Publicación das puntuacións provisionais da fase de concurso obtidas polos aspirantes das categorías de enfermeiro/a especialista en obstetricia-xinecoloxía, logopeda, técnico/a especialista en radioterapia.