Buscar en este blog e Internet

Traduce la página...

jueves, 24 de junio de 2010

PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS 2º EXERCICIO E ANUNCIO DA DATA E HORA DE REALIZACIÓN DOS 3º E 4º EXERCICIO DE DIVERSAS CATEGORÍAS

O martes 22 de xuño publicáronse as puntuacións definitivas do segundo exercicio e anúnciase o lugar e data da realización dos terceiros e cuartos exercicios das seguintes categorías:

Cociñeiro/a: 3º exercicio-29 xuño ás 9,00h. 4º exercicio-29 xuño ás 9,30h
Grupo auxiliar da función administrativa: 3º exercicio- 29 xuño ás 9,30h
Grupo xestión da función administrativa: 3º exercicio- 29 xuño ás 12,30h. 4º exercicio- 29 xuño ás 9,30h
Grupo técnico da función administrativa: 3º exercicio- 29 xuño ás 10,00h. 4º exercicio- 29 xuño ás 9,30h
Persoal de servizos xerais: 3º exercicio- 29 xuño ás 9,30h

As probas realizaranse na Escola Galega de Administración Sanitaria, situado en:

Avda. Fernando de Casas Novoa, nº 37 - Edificio CNL Portal A-B 1º andar

San Lázaro - Santiago de Compostela